• +48 791 365 651
  • klub@zdrowieznatury.suwalki.pl
  • Suwałki, ul. Noniewicza 44A/4
CZYTELNIA
TOKSYNY – Substancje pochodzenia zewnętrznego

TOKSYNY – Substancje pochodzenia zewnętrznego

Substancje toksyczne możemy podzielić na grupy np. wg ich charakteru, sposobu powstawania itp. W pierwszej grupie znajdują się substancje pochodzące z zewnętrznego środowiska naturalnego. Są one częścią pożywienia, napojów oraz powietrza, którym oddychamy. Nasz organizm jest dzięki układowi immunologicznemu doskonale przygotowany do walki z nimi. Jeśli jednak ilość substancji toksycznych przekroczy możliwości organizmu, dojdzie do ich niebezpiecznego nagromadzenia w tkankach.

Metale trujące – np. rtęć, ołów, cyna, nikiel, kadm i szereg innych. Z kumulacją metali człowiek miał do czynienia w ciągu całej swojej historii. Działo się tak, za sprawą uprawy roślin w ziemi o wysokiej zawartości niektórych z tych metali. We współczesnym świecie stężenie metali ciężkich stale rośnie i już w dużym stopniu przekracza naturalne możliwości przyrody do ich rozpraszania. Za pośrednictwem np. plomb amalgamatowych lub innych materiałów dentystycznych dochodzi do ich koncentracji zarówno w środowisku naturalnym, jak i w naszym ciele.

Substancje radioaktywne – np. stront, cez, uran, kobalt i inne. Wprawdzie człowiek już wcześniej spotykał się z nimi w swoim środowisku naturalnym, jednak teraz ich stężenie przekracza już naturalny próg.

Substancje chemiczne. W minionym stuleciu były syntetyzowane w  dziesiątkach tysięcy. Większość z nich jest dla ludzkiego organizmu mniej lub bardziej szkodliwa. Kilkaset z tych powszechnie występujących, zostało rozpoznanych jako trujące. Do najbardziej znanych należą dioksyny, ftalany, polichlorowane bifenyle, aldehydy, cykliczne i aromatyczne węglowodany i inne.

Konsekwencje eksploatacji samochodów powstają nie tylko poprzez spalanie benzyny, ropy naftowej czy olejów mineralnych, ale również poprzez zużycie opon (także poprzez rozpylanie substancji, z których zostały wyprodukowane) i eksploatację asfaltu. Pokrótce chodzi o cały kompleks produktów toksycznych powstających podczas eksploatacji samochodu.

Lekarstwa, przede wszystkim antybiotyki, ale również leki psychotropowe, środki anestezjologiczne, leki hormonalne i inne. Ich cząsteczki mogą pozostawać w organizmie przez całe życie i powodować liczne problemy.

Pestycydy, insektycydy i fungicydy – substancje zazwyczaj pochodzenia chemicznego używane w rolnictwie. Wiele z nich oznaczono jako toksyczne, np. azotoks, a wiele obecnie wykorzystywanych nie zostało zbadanych na tyle, by wykluczyć możliwość szkodliwego działania, szczególnie jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w naturalnym cyklu przyrody.

Substancje dodatkowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym – konserwanty, stabilizatory, emulgatory, substancje wiążące, uszlachetniacze smaku, barwniki. Oznacza się je zazwyczaj literą E i odpowiednią cyfrą. Zawierają je prawie wszystkie produkty spożywcze. Największą ilość zawierają artykuły produkowane masowo i posiadające długi termin przydatności do spożycia.

Szczepionki – podczas szczepienia układ odpornościowy człowieka jest prowokowany do produkcji określonych przeciwciał. Choroba wywołana w ten sposób, choć łagodniejsza, może pozostawić w organizmie ślady na całe życie. Niektórzy przyznają, że podczas szczepienia obok pozytywnego wpływu na ludzkie zdrowie, pojawiają się jeszcze negatywne, wczesne lub późniejsze skutki uboczne. Te drugie mogą wpływać na zdrowie człowieka przez dziesiątki lat.

 

Energie geopatologiczne i wiele innych, pojawiających się w naszym środowisku naturalnym. Stosunkowo dobrze znanym faktem jest, że kula ziemska może emitować różnego rodzaju negatywne promieniowanie, określane czasami jako wpływy geopatologiczne. Również atmosfera ziemska nie jest jednorodna. Przeplatają się w niej różne pola siłowe, które mogą wywierać wpływ na zdrowie człowieka. Promieniowanie emitowane przez lampy jarzeniowej, lasery, promienie elektromagnetyczne, fale radiowe, promieniowanie emitowane przez ekran telewizyjny i monitor komputera, – wszystkie je można, w pewnych sytuacjach, postrzegać jako substancje toksyczne.

Materiały dentystyczne – są one dla ludzkiego organizmu obce i mogą być w poważnym stopniu toksyczne. Najbardziej toksycznym wydaje się być amalgamat – stop rtęci, srebra, niklu oraz często również innych metali w ilościach śladowych. W zabiegach wykorzystywane są również inne stopy (chrom-kobalt-nikiel, paralgen, czy tytan) lub tworzywa sztuczne. Materiały te mogą być dla niektórych ludzi toksyczne i wywoływać podrażnienia.

Kosmetyki, zwłaszcza tańsze, dostarczają do organizmu szeroką game środków chemicznych. Bardzo często stają się szczególnym źródłem toksyn, ponieważ są aplikowane bezpośrednio na skórę lub włosy. Podobnie dzieje się z niektórymi antyperspirantami, dezodorantami, Iakierami i farbami do włosów. Mogą one zawierać substancje dla organizmu toksyczne.

 

Najbliższe otoczenie – dom, może stać się źródłem substancji toksycznych poprzez obecność różnego rodzaju barwników, środków impregnacyjnych, klejów itp. Przykładem mogą być tutaj domy,  których do łączenia poszczególnych elementów został użyty klej. Podczas odparowywania uwolnił substancje toksyczne do wnętrza domu, czym poważnie naruszył jego środowisko naturalne.

Mikroorganizmy – przedstawiają bodaj najpoważniejsze zagrożenia dla organizmu ludzkiego. Na kuli ziemskiej rozgrywa się odwieczny pojedynek między mikro – i makroorganizmami. Oczywistym jest, że mikroorganizmy nie dążą świadomie do zawładnięcia przestrzenią lub światem ludzi i zwierząt. Chodzi jedynie o to, że wykorzystują makroorganizmy, jako środowisko naturalne dla swojej egzystencji i rozmnażania się, co z kolei stanowi jedyny sens ich życia.

Ludzkości udało się całkowicie wyeliminować swoich naturalnych wrogów w świecie makroorganizmów – zwierzęta drapieżne. W cywilizowanym świecie nie stanowią już żadnego zagrożenia. Udało jej się również na przeważającej powierzchni ziemi wytępić owady, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Długo już jednak prowadzimy walkę z mikroorganizmami.
W bardzo istotny sposób na poziom życia społeczeństwa wpłynął rozwój higieny. Ograniczył on środowisko naturalne mikroorganizmów. Mimo to, pojedynek między tymi dwoma, tak od siebie różnymi światami, trwa nadal.

Wiele osób wyobraża sobie, że ludzki organizm jest praktycznie sterylny, czyli nie dopuszcza obecności żadnych drobnoustrojów. W rzeczywistości jednak pojawia się ich w naszym ciele setki gatunków, każdy w miliardowych ilościach. W pewnej publikacji przeczytałem, że gdyby było możliwe wysypanie z ludzkiego organizmu wszystkich drobnoustrojów na jedno miejsce, ważyłyby kilka kilogramów.
W naszym ciele żyją zazwyczaj wszystkie mikroorganizmy charakterystyczne dla danej strefy geograficznej, a więc w tym wypadku dla Europy. Większość z nich jest „oswojona” i nie stanowi dla człowieka większego zagrożenia. Wśród nich pojawiają się jednak na stałe lub tymczasowo, odmiany bardzo dla nas niebezpieczne. Zagrażają zdrowiu człowieka zarówno swoją aktywnością i żywiołowym rozmnażaniem się, jak i oddziaływaniem chemicznym.

 

Źródło: Detoksykacja w praktyce według dr Josef Jonasa

 

 

Views: 14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *