• +48 791 365 651
  • klub@zdrowieznatury.suwalki.pl
  • Suwałki, ul. Noniewicza 44A/4

Czym jest Kwantowy Analizator BioRezonansu Magnetycznego?

.

Kwantowy Analizator BioRezonansu Magnetycznego to połączenie wysoko rozwiniętych, innowacyjnych projektów z zakresu medycyny, bio-informatyki, inżynierii elektrycznej i innych nauk. Wykorzystując medycynę kwantową jako bazę teoretyczną, posługuje się nią, w celu analizy naukowej, zaawansowanym sprzętem do wykrycia trudno wychwytywalnego pola magnetycznego komórek ludzkiego ciała. To pozwala na przeprowadzenie analizy i ustalenia stanu zdrowia osoby badanej oraz określenie podstawowych problemów, a także przedstawienie standardowych zaleceń profilaktycznych.

Urządzenie jest indywidualnym przewodnikiem pomagającym w konsultacji zdrowotnej. Jego zaletami jest kompleksowość, nieinwazyjność, praktyczność, łatwość w stosowaniu, szybkość, ekonomia.

Sygnały fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciało człowieka obrazują specyficzny stan organizmu ludzkiego; sygnały fal emitowanych przez ciało są różne w zależności od stanu poszczególnych organów czy chorób. Jeżeli jesteśmy w stanie określić specyficzne sygnały, jakie są emitowane przez ciało, możemy określić stan zdrowia organizmu. Opierając się na tej zasadzie, urządzenie przechwytuje sygnały fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciało, aby zbadać stan zdrowia organizmu przy pomocy analizy komputerowej.

Kwantowy Analizator BioRezonansu Magnetycznego jest urządzeniem, które w sposób kompleksowy określa wstępny stan zdrowia ciała ludzkiego, wykrywa potencjalne problemy i zagrożenia dla konkretnych organów, których wykrycie w początkowym stadium ułatwia skuteczne i wczesne leczenie chorób. Urządzenie jest bezinwazyjne, bezpieczne, proste i praktyczne.

Ciało ludzkie jest agregatem złożonym z ogromnej liczby komórek, które są w nieustannej fazie wzrostu, rozwoju, regeneracji, dyferencjacji i apoptozy. Komórki mają zdolność samoodnawiania się poprzez podział. W ciele osoby dorosłej, 25 milionów komórek ulega podziałowi w ciągu sekundy, a komórki krwi podlegają ciągłej odnowie z prędkością ok. 100 milionów na minutę. W procesie podziału i wzrostu komórki elektrony krążące wokół jądra są naładowane elektrycznie i poruszają się z dużą prędkością, stale emitując fale elektromagnetyczne.

Sygnały fal elektromagnetycznych emitowanych przez organy ludzkie odzwierciedlają szczególny stan ludzkiego ciała w danym momencie i różnią się w zależności od stanu organizmu, stanu zdrowia, chorób itp. Jeśli możemy określić te sygnały elektromagnetyczne, możemy określić kondycję organizmu, gdyż poszczególne organy emitują różne fale elektromagnetyczne w zależności od stanu zdrowotnego.

Wg medycyny kwantowej, podstawowym powodem choroby jest obrót elektronów poza obszarem jądra i zmianą orbity, co wywołuje zmianę atomów składających się na materię, zmianę biomolekuł, zmianę dużych biomolekuł, a następnie zmianę wszystkich komórek i w ostateczności, zmianę organów. Ponieważ elektron jest ciałem naładowanym, gdy następuje obrót elektronów poza obszarem jądra i zmianą orbity, fale elektromagnetyczne emitowane przez atomy ulegną zmianie. Energia elektromagnetycznej zmiany fal, spowodowanej zmianą w organizmie ludzkim, chorobami, zmianami fizycznymi w sposobie odżywiania jest bardzo słaba i wynosi zazwyczaj tylko nano-gauss lub mikro-gauss. Częstotliwość i energia słabego pola magnetycznego włosa, określona bezpośrednio przy trzymaniu czujnika w dłoni są porównywane ze spectrum rezonansu standardowych chorób i wskaźników żywieniowych ustawionych w przyrządzie, po tym , jak częstotliwość i energia zostaną wzmocnione przez urządzenie i przetworzone przez komputer, co da w rezultacie odpowiednią wielkość kwantową, pozytywną lub negatywną.

Wielkość wartości kwantowej wskazuje na naturę oraz rozmiar choroby oraz poziomu odżywienia. Następnie, wyniki testów są przetwarzane przez lekarzy. Dla przykładu, komórki rakowe różnią się od komórek normalnych i fale elektromagnetyczne emitowane przez komórki rakowe są także inne od tych, które są emitowane przez zdrowe komórki.

Rezonans kwantowy testowego guza będzie wysyłał standardowe fale komórek nowotworowych do próbki, jeżeli w ciele ludzkim są jakieś komórki rakowe, pojawi się rezonans i przyrząd wykryje ten sygnał. Im więcej komórek rakowych, tym intensywniejszy jest sygnał, a wielkość kwantowa będzie się zbliżała do wartości negatywnej. Jeżeli komórki rakowe nie występują, rezonans nie pojawi się, a wielkość kwantowa będzie zmierzała w kierunku wartości pozytywnej. Zasada działania jest podobna do tego, jak funkcjonuje nadawanie programu radiowego. W powietrzu jest wiele fal radiowych. Jeżeli chcesz słuchać jakiejś wybranej fali, ustawiasz radio na odpowiedniej częstotliwości – w tym momencie pojawia się rezonans i możesz słuchać wybranego kanału. Rezonans kwantowy stosuje tę samą zasadę do przeprowadzania badania.

.

Umów się na badanie Kwantowym Analizatorem BioRezonansu Magnetycznego

Views: 16