• +48 791 365 651
  • klub@zdrowieznatury.suwalki.pl
  • Suwałki, ul. Noniewicza 44A/4
CZYTELNIA
Zanik (inwolucja) starczy grasicy

Zanik (inwolucja) starczy grasicy

Starzenie się grasicy jest spowodowane przez stopniowe załamanie się funkcji układu odpornościowego organizmu., a jednocześnie kluczem do funkcjonującego wydajnego układu odpornościowego jest grasica (thymus).

Grasica to  gruczoł wydzielania wewnętrznego, którego podstawową czynnością jest tworzenie czynników grasiczych, które regulują układ odpornościowy w ten sposób, że ich zadaniem jest wpływanie na produkcję dojrzałych limfocytów-T z komórek macierzystych szpiku kostnego. Istnieje około dziesięciu czynników, które sterują każdym krokiem w procesie dojrzewania i migracji limfocytów. Bez grasicy nie byłby zatem możliwy rozwój odporności komórkowej.

Czynniki grasicze wspomagają dodatkowe aktywację limfocytów T. Oznacza to, że czynniki grasicze wzmacniają jeszcze odpowiedź już dojrzałego i działającego układu odpornościowego. Z wiekiem grasica ulega atrofii, zwiększa się w niej udział tkanki tłuszczowej, a produkcja białek koniecznych do dojrzewania limfocytów T spada.

Obecnie uznaje się, że osłabienie czynności grasicy jest związane z jej interakcją z pozostałością układu dokrewnego. Spadek produkcji białek grasiczych prowadzi do zmiany funkcji grasicy, stan ten nazywa się „menopauzą grasicy”. Po osiągnięciu maksymalnej wielkości w okresie dojrzewania grasica z wiekiem stopniowo się zmniejsza (proces ten nazywa się inwolucją). Rocznie ubywa 3-5% komórek grasicy. W wieku trzydziestu lat jej średni ubytek wynosi dwie trzecie pierwotnej wielkości, a zawartość limfocytów T zmniejsza się o 90%. W wieku sześćdziesięciu lat grasica jest już znikomej wielkości, a integralność układu odpornościowego jest naruszona.

Wydaje się, że komórki odpornościowe są pod kontrolą układu neurohormonalnego i że niektóre hormony powodują inwolucję grasicy. Należą do nich testosteron, estrogeny, progesteron i kortykosteroidy. Gdy wielkość i czynność grasicy spadają, organizm jest zagrożony infekcją. Obniżona zdolność obrony sprawia, że zdrowie staje się wątłe, pojawia się zmęczenie i rozwijają się choroby.

Istnieje dodatkowo wiele czynników, które mogą przyspieszyć starzenie się układu odpornościowego. Należą do nich: zła jakość odżywiania, niedobór snu, brak ruchu fizycznego lub odwrotnie „przetrenowanie”, nadmiar tkanki tłuszczowej, palenie, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, przewlekłe choroby, stres i depresja, alergia, katar sienny i astma, choroby autoimmunologiczne, chemioterapia i radioterapia itd. Wskutek spadku odporności przyspieszeniu ulega starzenie organizmu, a poszczególne choroby jeszcze ten proces przyspieszają.

W jaki sposób człowiek ma się bronić przed tymi chorobami i starzeniem? Jedna z podstawowych możliwości wynika bezpośrednio z teorii profesora Waldorfa – dostarczyć organizmowi dostateczną ilość ekstraktów z grasicy tak, aby układ odpornościowy został zachowany w stanie z okresu młodości przez jak najdłuższy czas. Oczywiście, metoda ta nie jest jedyną wystarczającą, ponieważ czynników starzenia jest wiele.

Niezwykłe efekty, jakie dla układu odpornościowego człowieka ma zastosowanie tzw. terapii grasicowej, są główną przyczyną coraz szerszego jej stosowania, także w Polsce. Lekarze, którzy decydują się na podanie swoim pacjentom tego rodzaju leków, powołują się na badania prowadzona na australijskim Monash University. Na tej uczelni działa Laboratorium Regeneracji Immunologicznej, któremu przewodzą profesor Richard Boyd i profesor Ann Chidgey. Prowadzą oni badania nad układem odpornościowym, a terapia grasicowa jest ważnym elementem ich pracy.

 

 

 

Views: 97

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *